Menu

Trainingsreglementen

TRAININGSREGLEMENT star tennisschool

 • U hoeft geen lid zijn van de tennisclub om deel te kunnen nemen aan de trainingen die door star tennisschool op het tennispark van de club worden gegeven. Er wordt voor niet – leden een baanhuur in rekening gebracht van  €50,–. Leden die van deze optie gebruik maken krijgen geen ledenpas, zijn niet lid van de club en zijn dus ook niet speelgerechtigd om op de banen van Tennispark Hazendans vrij te spelen. Indien met toch wil vrij spelen dient met een dagpas à €7,50 te kopen bij de kantine.
 • Bij ziekte van de trainer kan er een vervanger worden gezocht, lukt dit niet dan wordt u ingelicht en wordt de training op een ander moment ingehaald. Dit gebeurd per e-mail/Whatsapp/sms.
 • Van alle, door weersomstandigheden uitgevallen senioren- en juniorenlessen worden per cyclus van 16 trainingen, maximaal 2 trainingen ingehaald.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, enz. kan alleen tot restitutie van het trainingsgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een nieuwe leerling. E.e.a. in overleg te regelen.
 • In het geval dat trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald en wordt er geen trainingsgeld gerestitueerd.
 • Ongeveer een week voor aanvang van de eerste training krijgt u per e-mail bericht over de lessen. Op- of aanmerkingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan star tennisschool.
 • De trainingsindeling zal ook worden gepubliceerd op de website van star tennisschool die alleen toegankelijk is met een star – account. Dit is een beschermde persoonlijke omgeving voor iedere star – speler. Deze account kan gratis aangemaakt worden via de site van star tennisschool.
 • Star tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Star tennisschool behoudt zich het recht voor om de groepsgrootte indien nodig ten alle tijden aan te passen.
 • Bij wijzigingen van groepsgrootte worden de kosten naar rato aangepast (m.u.v. tennis/freeskills). Voorbeeld: groep van 4 personen kan niet worden volgepland; dit wordt dan een groep van 3 personen. De kosten zullen stijgen of er wordt 45 minuten getraind.
 • Betaling van de trainingsgelden dient te geschieden binnen de betalingstermijn als vermeld op de factuur. De factuur wordt altijd per e-mail toegestuurd.
 • Tijdens basisschoolvakantie en vakantiedagen (paasmaandag, pinkstermaandag en hemelvaartsdag) wordt er GEEN training gegeven, tenzij in overleg met de groepen anders wordt overeengekomen.
 • De bij de star – account ingevulde e-mail komt automatisch in het mailingbestand voor de nieuwsbrief van star tennisschool. Indien je geen e-mails meer wil ontvangen kun je ten alle tijden uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

-update 12/10/2018-