Menu

Trainingsreglementen

TRAININGSREGLEMENT star tennisschool

 • U hoeft geen lid zijn van de tennisclub om deel te kunnen nemen aan de trainingen die door star tennisschool op het tennispark van de club worden gegeven. Er wordt voor niet – leden het 1e jaar wel een baanhuur in rekening gebracht van €35,–. Het 2e jaar is dat €50,–. Leden die van deze optie gebruik maken krijgen geen ledenpas, zijn niet lid van de club en zijn dus ook niet speelgerechtigd om op de banen van Tennispark Hazendans vrij te spelen.
 • Bij ziekte van de trainer zal er een vervanger worden gezocht, lukt dit niet dan wordt u ingelicht en wordt de training op een ander moment ingehaald. Dit gebeurd per e-mail/whatsapp/sms.
 • Van alle, door weersomstandigheden uitgevallen senioren- en juniorenlessen worden per cyclus van 16 trainingen, maximaal 2 trainingen ingehaald.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, enz. kan alleen tot restitutie van het trainingsgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een nieuwe leerling. E.e.a. in overleg te regelen.
 • In het geval dat trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald en wordt er geen trainingsgeld gerestitueerd.
 • Ongeveer een week voor aanvang van de eerste training krijgt u per e-mail bericht over de lessen. Op- of aanmerkingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan star tennisschool.
 • De trainingsindeling zal ook worden gepubliceerd op de website van star tennisschool. Dit is een beschermde pagina die alleen met een code kan worden bekeken. Deze code zal per mail worden toegestuurd.
 • Star tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Star tennisschool behoudt zich het recht voor om de groepsgrootte indien nodig ten alle tijden aan te passen.
 • Bij wijzigingen van groepsgrootte bij senioren worden de kosten naar rato aangepast. Dit zal in overleg gebeuren. (voorbeeld: groep van 4 personen niet vol; wordt groep van 3 personen. Kosten zullen stijgen of er wordt 45 minuten getraind).
 • Betaling van de trainingsgelden dient te geschieden binnen de betalingstermijn als vermeld op de factuur. De factuur wordt altijd per e-mail toegestuurd.
 • Tijdens basisschoolvakantie en vakantiedagen (paasmaandag e.d.) wordt er GEEN training gegeven, tenzij in overleg met de groepen anders wordt overeengekomen.
 • De ingevulde e-mail komt automatisch in het mailingbestand voor de nieuwsbrief van star tennisschool. Indien je geen e-mails meer wil ontvangen kun je ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrief.